Veiligheid

Voor Openbare orde en Veiligheid (OOV) is het cruciaal om realtime over actuele en accurate informatie te beschikken. Foutloze communicatie is dus van het allerhoogste belang.

Pine ICT heeft veel ervaring in het aanbieden, realiseren en onderhouden van geavanceerde communicatie- en netwerkoplossingen voor Openbare Orde en Veiligheid (OOV).

Als Nederlandse hulpverleningsdienst (OOV) maakt u gebruik van een communicatienetwerk dat wereldwijd uniek is. Het C-2000 netwerk is een landelijk dekkend TETRA netwerk voor alle hulpverleningsdiensten – politie, brandweer, ambulancediensten en de Koninklijke Marechaussee.

Voor dit besloten C2000-netwerk biedt Pine ICT een groot assortiment aan C2000 randapparatuur en accessoires, waaronder gehele lijn van het wereldmerk Motorola.